Beskrivelse

Sange til dig tager udgangspunkt i den musikalske udvikling i 0-11- måneders-alderen.

Her er den nære kontakt mellem babyer og forældre et bærende element i at dele glæden ved musik.

Musikken kan bruges fortsat, og større søskende kan også være med.

Sange til dig er udviklet af Cecilia Engelbrecht Heick på baggrund af en konservatorieuddannelse som musikpædagog og cand. mus. med specialisering i musik i kommunikation med spædbørn.

Grundidéen er at appellere til babyernes nysgerrighed og glæde omkring musik for at vise, hvordan man gennem musik kan støtte babyernes spirende fornemmelse af sig selv som mennesker med egne følelser, intentioner og udtryksmuligheder.

CD kan købes her: www.sangetildig.dk