Beskrivelse

I ”Tak for alt godt Jensen” møder vi Emmy Jensen, som i en høj alder og efter flere grimme overfald, samt omsorgssvigt fra hjemmeplejens side ender i en plejehjemsseng. Der bor hun i 7 år. Først hører vi om Emmys liv og baggrund, hendes omsorg for familien, de  små lejligheder i København, hvad hun holdt af og hvordan hun indrettede sit liv. Dernæst følger vi hende, da hun som 86-årig ikke selv kan klare de nære ting, fordi hun ikke længere kan komme ud af sengen, og hvor hun oplever at omsorg erstattes af omsorgssvigt, fordi Emmy ikke vil være til besvær, ikke vil være uvenner med personalet, ikke giver udtryk for ønsker og behov: ”…for det kan de vel selv regne ud!” Men det kan de ikke og hun kan ofte ikke høre, hvad de siger, på grund af sit høretab. Emmy giver i ”Tak for alt godt Jensen” udtryk for den manglende omsorg og den store svigt, der finder sted, men hun nægter at lade sig gå på at det, hun finder hele tiden de positive ting i livet og glæden.
Vi lærer et stærkt menneske at kende, med mange års livserfaring og  sammenhængskraft, – også på trods af svigtene fra personalets side. Og vi får indblik i den sygepleje-etiske side af omsorgen, idet sidste afsnit omhandler og diskuterer videnskabelige forskere indenfor dette felt.

”Tak for alt godt Jensen” er en bog om et menneskes levede liv, om hvordan det opleves at bo i en plejehjemsseng i 7 år på andres bekostning, både hvad angår omsorg og omsorgssvigt, og om hvordan vi i velfærdssamfundet behandler og især burde behandle mennesker, når de er overlagt til plejepersonalets omsorg.
Der er skrevet tykke bøger om dette emne, her får vi oplevelsen ind under huden gennem Emmys tanker og følelser.

”Tak for alt godt Jensen” har litteraturliste, så det er muligt at fordybe sig yderligere i emnet.